x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Spremnici za vodu

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje i septičke jame

Prodajni program

Zasuni - F4, F5, ovalni, zamjenski

- DN40 - DN400 - PN 10/16/25 - epoxy zaštita

Kanalizacijska okna

Kanalizacijski sistemi za gravitacijsku odvodnju fekalnih i oborinskih voda iz stambenih kuća, te za slivne i otpadne vode iz industrijskih postrojenja.

Kućni vodomjeri

- standardne ugradbene mjere za promjere cijevi od 1/2'' do 2'' - razred točnosti "B" - za hladnu vodu do 50° C - vodomjeri su na navoj, a za DN 2'' proizvode se i u verziji s prirubnicom

Industrijski vodomjeri

- namijenjeni su za mjerenje i obračun utrošene vode na cjevovodima dimenzija od DN50 do DN500 - svi vodomjeri imaju prirubničke priključke

Mjerači protoka

- elektromagnetski mjerači - samoprovjeravanje - zaštita podataka pri nestanku napona - detekcija praznih cijevi

Tablice za označavanje hidranata

- pričvršćivanje na zid ili stup - dimenzije 250x 200 mm

Spremnici za vodu

Spremnici za vodu namijenjeni su za sakupljanje kišnice. Prikupljena kišnica može se koristiti za zalijevanje vrta, pranje rublja, automobila,za tuširanje.

Protupožarni ormarići s opremom

- ormarić hidrantski zidni (OHZ) - ormarić uz podzemni hidrant (OHV) - ormarić uz nadzemni hidrant (OHN) - hidrantski nastavci

Kanalizacijske pumpe

- potopne samočisteće, sa rezačem, drobilicom... - suhe

Muljne pumpe

- potopne - suhe

Pumpe za čistu vodu

- jednostupanjske pumpe - višestupanjske pumpe - hidrostanice - bunarske pumpe

Vodomjerna okna

Okno za smještaj jednog ili više vodomjera, izolirano od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Lijevano - željezne kape

- ulične kape za zasune, hidrante - okrugle, kvadratne, ovalne

Separatori masti

Odvajanje masti iz otpadnih voda

Separatori ulja

Odvajanje ulja iz otpadnih voda

SML cijevi sa spojnim komadima

- sivi lijev s lisnatim grafitom - za odvodnjavanje zgrada i mostova - pouzdani spojevi - stabilne i postojanog oblika, otporne na udarac, abraziju, koroziju, kemikalije, temperaturne ekstreme - nezapaljive