x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Spremnici za vodu

Protupožarna oprema

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje i septičke jame

Muljne pumpe

- potopne - suhe

Referent za pumpe: Kristian Kliba, tel: 052 300 444