Reviziona okna
- PE okna za fekalnu i oborinsku kanalizaciju
- modularni tip izvedbe
- lagana i jednostavna ugradnja
- promjera 625, 800 i 1000 mm