Protupožarni ormarići s opremom
- ormarić hidrantski zidni (OHZ)
- ormarić uz podzemni hidrant (OHV)
- ormarić uz nadzemni hidrant (OHN)
- hidrantski nastavci