Kanalski poklopci
- kvadratni, okrugli, okrugli s kvadratnim okvirom
- do 40T nosivosti
- izvedbe sa gradskim grbom, betonskim
punjenjem i dr.

Kanalske rešetke
- kanalske rešetke - ovalne ili ravne
- linijske rešetke - ovalne ili ravne

Lijevano - željezne kape
- ulične kape za zasune, hidrante
- okrugle, kvadratne, ovalne

PVC kanalska galanterija
- šahte sa dnom
- pjeskolovi
- rešetke, kanali
- poklopci