x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

SML fazonski komadi i spojnice

- EPDM brtve - prijelaz na PVC - spojevi do 10 bara