x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

SML cijevi sa spojnim komadima

- sivi lijev s lisnatim grafitom - za odvodnjavanje zgrada i mostova - pouzdani spojevi - stabilne i postojanog oblika, otporne na udarac, abraziju, koroziju, kemikalije, temperaturne ekstreme - nezapaljive