x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Uređaji za pročišćavanje

Reparaturne obujmice

- za vodovode (do 70° C) - za plinovode - tlak: M54 -190: NP16 M190-400: NP10 - pokriva DN50 do DN400