x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

PVC, PEHD cijevi sa spojnim komadima

PEHD CIJEVI - za vodu, plin, zaštitu kablova - mala težina i velika savitljivost - dobra otpornost na kemikalije i kiseline - DN10-DN630 - do PN40