x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

PVC, PEHD cijevi sa spojnim komadima

KUĆNA KANALIZACIJA, PVC i PP - otpornost na kemikalije, naslage i bakterije, temperaturna postojanost, teška zapaljivost - DN32 - DN160