x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

Poliesterske cijevi

- jednostavno spajanje - kanalizacijske (PN1) i tlačne (PN6 - PN25) - DN150-DN2400 - kompletan program fazonskih komada, uključujući i okna - vrlo dobra otpornost na kemikalije