x

Alati i uređaji

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

Odzračno - dozračni ventili

- DN 3/4'' - 800 - PN 10-40 - proizvođač A.R.I.