x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

Lijevano-željezne cijevi (spoj TYTON, VRS) - voda

- spojevi TYT, VRS i dr. - vanjska zaštita od ZN-Al sa epoxy (C40) ili bitumen slojem (K9), PE omotačem - unutarnja zaštita cementni mort - DN80-DN2000 (ovisno o tipu cijevi)