x

Alati i uređaji

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Reviziona okna

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

Leptirasti zatvarači

- DN40 - DN250 - PN 10/16/25/40 - epoxy zaštita - s ručnim pogonom, reduktorom ili elektropogonom