U nastavku je popis nekih objekata za koje je Vodopromet d.o.o. dobavljao materijal:

Komunalac d.o.o. Opatija
CS Šmogori
CS Zdemer
CS Črnkovica

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
CS Gradole
RS Rovinjsko Selo

Arenaturist Pula
TN Verudela

HE Peruča
HE Peruča

Vodovod d.o.o. Labin
CS Mutvica
Kontejnerska pumpna stanica