Separatori
- za pročišćavanje zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda
- separatori protoka od 1,5 do 250 l/s
- mastolovi
- specijalni separatori za vodozaštićena područja