Kućni vodomjeri
- standardne ugradbene mjere za promjere cijevi od 1/2'' do 2''
- razred točnosti "B"
- za hladnu vodu do 50° C
- vodomjeri su na navoj, a za DN 2'' proizvode se i u verziji
s prirubnicom

Industrijski vodomjeri
- namijenjeni su za mjerenje i obračun utrošene vode na cjevovodima
dimenzija od DN50 do DN500
- svi vodomjeri imaju prirubničke priključke

Mjerači protoka
- elektromagnetski mjerači
- samoprovjeravanje
- zaštita podataka pri nestanku napona
- detekcija praznih cijevi