x

Alati i uređaji

Armature

Brtveni i spojni materijal

Cijevi

Fazonski komadi

Filtri

Kanalska galanterija

Mjerna i regulaciona oprema

Ostala oprema

Polimeri za sanaciju

Protupožarna oprema

Pumpe

Separatori ulja i masti

SML program

Spojni i sanacioni elementi

Uređaji za pročišćavanje

Reviziona okna

- PE okna za fekalnu i oborinsku kanalizaciju - modularni tip izvedbe - lagana i jednostavna ugradnja - promjera 625, 800 i 1000 mm