Nova generacija Hawle zasuna

11.09.2021

Hawle je unaprijedio svoje E2 zasune sa nekoliko tehničkih inovacija. Više na:
http://www.hawle.de/hr/details/news/e3-zasun-hawleov-zasun-nove-generacije/